Søgefunktion

Tilføj søgeside

Søgesiden tilføjes i Umbraco

Navngiv siden og vælg en overskrift. Søgeikonet vil ligge yderst til højre på stor skærm og til venstre for meuen på mobilskærm.

Navngiv siden og vælg en overskrift. Søgeikonet vil ligge yderst til højre på stor skærm og til venstre for meuen på mobilskærm.

Søgeresultater typer

Kurser

Søgeresultater i 'Kurser' vil være sider for et specifikt kursus. Der søges i kursusnavn, undervisernavn, undervisersted og beskrivelse.

Søgeresultater - udvælgelse og rækkefølge

Det vælges på knapperne under søgefeltet om søgeresultater skal vise kun indhold, kun kurser, kun nyheder eller vise alt.

Ved 'Vis alt' vil resultater vises i rækkefølgen 1) Kurser, 2) Nyhed, 3) Indhold

Søg