Nyheder i VuptiWeb

September 2022

Nyheder

Du kan nu oprette en nyhedsside i VuptiWeb (sidetype Nyheder), hvor man på hovedsiden vil se en billedoversigt over alle nyheder med de nyeste først og hvor man kan klikke ind på den enkelte nyhed og læse den. Man kan desuden lave et panel, hvor man henter nyhederne ind automatisk, så vil de tre seneste nyheder altid vises i dette.

Se eksempel: https://www.danskoplysning.dk/kommunikation/nyheder/

Personliste

Der er kommet en ny måde at få vist personer på, det er sidetypen Personliste. På denne side kan du oprette flere lister, fx undervisere, ansatte og eksterne og så vil man på selve siden kunne vælge mellem hvilke man vil se ved at vælge den ønskede liste i en dropdown.

Se eksempel: https://www.danskoplysning.dk/om-dof/organisation/landstyrelse-bestyrelser-og-udvalg/