Løn

Loen

Løneksport

Integration til Intect sikrer automatisk overførsel af løndata. Men det er skolens ansvar at sikre, at det er de rigtige data der bliver sendt og behandlet.

Til det formål brugers der visning Løn eksport underviser mødegange.

Brug CTRL-E til at eksportere listen til Excel. 

Herfra kan der laves oversigt med pivot-tabel (antal lektioner pr. underviser) som sendes til DOFs lønmedarbejder. 

Se også video nedenfor.

Vejledning: Løneksport

Videoguide: Lønkørsel

Tryk play og se gennemgang.

Loenregulering

Lønregulering

Det er muligt at regulere allerede udbetalt løn ved ændring af lønsats, ændring af lektionstal, udskiftning af underviser og aflysning. 

Negativ lønkørsel er kun mulig, hvis der findes efterfølgende/fremtidige mødegange til modregning.

Kontakt gerne supporten ved lønreguleringer!

Vejledning: Lønregulering
Lønsats

Lønsatser

Der er som standard oprettet følgende lønstidsarter i ASA for DOF skoler:

 • DOF Timeløn A-indkomst (pr. lektion - omregningsfaktor 1,6)
 • DOF Timeløn B-indkomst (pr. lektion - omregningsfaktor 1,6)
 • DOF Foredrag A-indkomst
 • DOF Foredrag B-indkomst
 • 10% honorar, A-indkomst
 • 10% honorar, B-indkomst
 • Andet, ikke-tilskudsberettiget (pr. lektion - omregningsfaktor 1,6)

DOF Timeløn opdateres efter gældende satser. Se mere her!

Har I brug for andre lønsatser (f.eks. timeløn, kompenserende specialundervisning, livredder el.lign.) kontakt da supporten!

DOF ASA Guide Løntidsart

OBS!

 • Der skal angives e-mail adresse på alle undervisere
 • Ansættelsesdato må ikke ændres
 • Bruges andre løn-tidsarter end de der som standard findes i ASA, skal DOF have besked herom.

Check af underviserinfo inden løn kan køres

Husk at tjekke at disse ting er udfyldt hos jeres undervisere:

 1. CPR-Nr
 2. Arbejds e-mail
 3. Ansættelsestype
 4. Skattekorttype
 5. Bankregistreringsnr.
 6. Bankkontonr.
 7. Ansættelsesdato (hvis tom bliver det dato for import,
  hvilket kan give problemer med skattekort)

Tilføjede mødegange efter lønkørsel?

Er der tilføjet mødegange i en periode, der allerede er kørt løn for? Husk da, at vælge datointerval, for løneksport, så de tilføjede datoer kommer med. 

Vælg evt. altid 1. januar som start for datointerval. 

F.eks. når lektioner for april 2022 skal eksporteres vælges dato: 010122..300422

På den måde komme alle ikke lønafregnede mødegange med i oversigten.