Handelsbetingelser

Udgivet 4. oktober 2023

Opdateret: DATO

Virksomhedsoplysninger

[Virksomhedsnavn]

CVR-nr.: [XXXXXXXX]

Kontaktoplysninger

[Adresse]

[Telefonnummer]

[E-mail adresse]

Tilmelding

Tilmelding kan ske på skolens hjemmeside [indsæt webadresse], eller ved henvendelse på [e-mail og/eller telefonnummer – evt. kontoradresse].

Tilmeldingen er registreret, når du har modtaget en bekræftelse. Se punktet Bekræftelser.

Venteliste

Det markeres med ’Venteliste’, hvis der ikke er flere ledige pladser på holdet. Du kan stadig tilmelde dig og komme på venteliste. Du vil blive kontaktet direkte, hvis der bliver en ledig plads eller tilsvarende hold oprettes.

Priser

Pris for deltagelse er anført de enkelte hold.

Nedsat kursuspris

Skolens tilhørskommune [Indsæt kommunenavn] giver særligt tilskud til nedsættelse af kursusprisen for [pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende], som bor i kommunen.

Kommunen kræver i forbindelse med tilskud til de særlige målgrupper, at der indhentes dokumentation og/eller underskrift på tro- og loveerklæring (samt oplyses fuldt CPR. Nr.).

[Beskriv hvordan dokumentation/T&L erklæring indhentes]

Udgifter til materialer

Udgifter til materialer indgår i kursusprisen, medmindre andet er angivet.

Deltagere berettiget til nedsat kursuspris (jf. punket Nedsat kursuspris) får ikke rabat på materialer.

Betaling

Betalingsmåder

Ved tilmelding på skolens hjemmeside kan du vælge mellem følgende betalingsmåder:

 • betaling med betalingskort/MobilePay med det samme eller
 • fremsendelse af faktura til senere betaling via indbetalingskort med FI-kode (+71) i netbank.

Der modtages følgende betalingskort: [XXXX, XXXX, XXXX] og MobilePay Online*.

Ved tilmelding ved direkte kontakt til skolen fremsendes faktura [pr. e-mail eller post] med en af følgende betalingsmuligheder:

 • link til betaling med betalingskort/MobilePay Online eller
 • indbetalingskort med FI-kode (+71) til netbank.

Betales med betalingskort eller MobilePay Online, vil beløbet først blive trukket, når skolen har bekræftet, at du har en plads på holdet.

Kontantbetaling, MobilePay MyShop* overførsel eller bankoverførsel kan aftales. Kontakt skolen herfor. 

Betaling er først modtaget/registreret, når du modtager Tilmeldingsbekræftelse. Se punktet Bekræftelser.

*MobilePay findes i to versioner. Ved betaling ved tilmelding på hjemmesiden eller via tilsendt link anvendes ’MobilePay Online’. Her indtastes betalers mobiltelefonnummer, hvorefter der modtages en notifikation i MobilePay-appen, hvor betaling færdiggøres.
Som alternativ til bankoverførsel eller kontantbetaling kan ’MobilePay MyShop’ anvendes. Her kan betaleren direkte fra MobilePay-appen overføre beløb til skolens MobilePay-erhvervsnummer. ’MobilePay MyShop’ anvendes som udgangspunkt kun, når betaler er fysisk til stede sammen med modtageren af betalingen.

Betalingsfrist

Faktura med betalingslink eller FI-kode har betalingsfrist afhængig af tidspunkt for tilmelding i forhold til holdstart.

Overholder du ikke betalingsfristen, vil skolen først forsøge at tildele den reserverede plads til en person på ventelisten. Såfremt den reserverede plads ikke kan afsættes til en person på ventelisten, fastholder skolen kravet om betaling over for dig.

Anden betaler

Der er mulighed for at vælge, at en anden person end kursusdeltageren skal betale. Vælges ’Anden betaler’, vil deltager modtage reservations-/tilmeldingsbekræftelse, mens betaler vil modtage kvittering/faktura. Se punktet Bekræftelser.

Bekræftelser

Afhængig af betalingsmetode fremsendes mails med bekræftelser og faktura/kvitteringer vedhæftet som PDF.

Bekræftelserne indeholder oversigt over kursets mødedatoer og -tid samt information om underviser og undervisningssted.

Vælger du ’Anden betaler’, vil deltager modtage reservations-/tilmeldingsbekræftelse, mens betaler vil modtage faktura/kvittering, jf. punktet Anden betaler

Tilmelding på hjemmeside – betaling med det samme (betalingskort/MobilePay Online)

Ved tilmelding på hjemmesiden med samtidig betaling med betalingskort/MobilePay Online fremsendes to separate mails med vedhæftet PDF:

 • Tilmeldingsbekræftelse
 • Faktura (Kvittering)

Tilmelding på hjemmeside – betaling med faktura (FI-kode)

Ved tilmelding på hjemmesiden, hvor det vælges at modtage faktura, fremsendes to separate mails med vedhæftet PDF:

 • Reservationsbekræftelse
 • Faktura med indbetalingskort med FI-kode (+71) til netbank

Når betaling er registreret, sendes en mail med vedhæftet Tilmeldingsbekræftelse.

Tilmelding ved direkte kontakt til skolen – betaling via betalingslink (betalingskort/MobilePay Online)

Ved tilmelding ved direkte kontakt til skolen, hvor det vælges at betale med betalingskort/MobilePay Online, fremsendes to separate mails med vedhæftet PDF:

 • Reservationsbekræftelse
 • Faktura med link til betaling med betalingskort/MobilePay Online

Når betaling er registreret, sendes en mail med vedhæftet Tilmeldingsbekræftelse.

Tilmelding ved direkte kontakt til skolen – betaling med faktura (FI-kode)

Ved tilmelding ved direkte kontakt til skolen, hvor det vælges at betale med FI-kode, fremsendes to separate mails med vedhæftet PDF:

 • Reservationsbekræftelse
 • Faktura med indbetalingskort med FI-kode (+71) til netbank – vedhæftet som PDF

Når betaling er registreret, sendes en mail med vedhæftet Tilmeldingsbekræftelse.

Tilmelding er bindende

Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret gælder ikke for tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode, tjenesteydelsen skal udføres jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2, nr. 12). Skolens kurser og arrangementer er omfattet af denne undtagelse. Du har derfor ikke fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven, og din tilmelding er bindende.

Skolen tilbyder dog afmeldingsmulighed op til [14 dage] før første mødegang mod et gebyr på [XX] kr.

Skolen tilbyder endvidere gebyrfri afmelding, såfremt skolen efter din tilmelding foretager væsentlige ændringer af hele kursusforløbet i forhold til kursusbeskrivelsen. Se også punktet Forbehold for mindre ændringer.

Ved afmelding senere end [14 dage] før første mødegang tilbagebetales ikke.

Udeblivelse anses ikke som afmelding og giver ikke ret til tilbagebetaling. Ved afmelding til et igangværende forløb tilbagebetales ikke.

Manglende betaling anses ikke som afmelding. Du er derfor forpligtet til at betale det fulde beløb for kurset, idet tilmelding er bindende.

Afmelding skal ske ved direkte henvendelse til skolen på [XXXXX].  

Aflysning af kurset

Skolen forbeholder sig retten til at aflyse et kursus i tilfælde af for få tilmeldinger, undervisers forfald eller manglende adgang til relevant undervisningssted. I tilfælde af aflysning vil indbetalt deltagerbetaling blive tilbagebetalt. Der forsøges evt. først med udskudt startdato. Tilmeldte deltagere får direkte besked herom.  

Forbehold

Vi tager forbehold for mindre ændringer i det annoncerede kursusindhold og kursusforløb. Sådanne mindre ændringer kan for eksempel være visse ændringer af kursusindhold, aflysning eller flytning af enkelte mødegange, f.eks. ved sygdom hos underviser (vikar eller erstatningsundervisning), lokaleændring, udsættelse af dato for kursusstart eller -slut og lignende.

I tilfælde af aflyst undervisningsgang vil du som udgangspunkt blive tilbudt erstatningsundervisning eller tilbagebetaling.

Er du forhindret i deltagelse i erstatningsundervisning, eller ønsker du ikke at deltage som følge af mindre ændringer, berettiger det ikke til tilbagebetaling.

Hvis skolen bliver forhindret i at afholde kurset/arrangementet efter holdstart som følge af uforudsete, udefrakommende begivenheder uden for skolens umiddelbare kontrol (”Force Majeure”), vil skolen som udgangspunkt forsøge at tilbyde erstatningsundervisning, når Force Majeure-situationen er ophørt. Såfremt skolen ikke kan tilbyde erstatningsundervisning efter Force Majeure situationens ophør, er du berettiget til hel/delvis tilbagebetaling.

Vi tager forbehold for trykfejl i kursusbeskrivelser og øvrigt indhold på hjemmeside/i katalog.

Særligt tilrettelagt undervisning

Hold med særligt tilrettelagt undervisning tilbydes til deltagere, der af hensyn til det faglige udbytte i det konkrete emne har behov for at blive undervist på mindre hold med max. 8 deltagere. Det kan f.eks. være rygproblemer, gigt, svagt syn eller psykiske udfordringer. (kan evt. undlades)

Skolen eller underviseren har ikke indflydelse på vurdering af behov/berettigelse for særligt tilrettelagt undervisning. (kan evt. undlades])

Kommunen kræver i forbindelse med tilskud til særligt tilrettelagt undervisning, at der indhentes underskrift på tro- og loveerklæring på, at deltageren er handicappet i relation til undervisning i holdets fag og emne.

[Beskriv hvordan T&L erklæring indhentes]

Udenbysdeltagere skal oplyse CPR-nr.

Alle, uanset bopælskommune, kan tilmelde sig skolens kurser, men deltagere med bopæl uden for skolens/afdelingens tilhørskommune skal oplyse fuldt cpr-nummer ved tilmelding. Information om udenbysdeltagere videregives til skolens/afdelingens tilhørskommune til brug for mellemkommunal refusion med deltagerens hjemmekommune. Der henvises i øvrigt til skolens persondata politik [indsæt evt. link]

Reklamationsret og klagemulighed

Købelovens regler gælder ikke tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret.

Lever undervisningen/arrangementet ikke op til dine forventninger, håber vi, du vil henvende dig direkte til skolen på [XXXX].

Der er også mulighed for at indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby - via www.forbrug.dk.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage: www.ec.europa.eu/odr. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal skolens e-mail-adresse [skolens e-mail adresse] angives.

Persondatapolitik

Se skolens persondatapolitik her [link til hjemmesideplacering]

Praktiske oplysninger

Se øvrige praktiske oplysninger her [link til hjemmesideplacering]

 

 

Senest opdateret 4. oktober 2023