6.2.3 FLYT EN FIL

Fremgangsmåden for flytning af filer er stort set det samme som ved flytning af mapper (se 6.1.3).

  • Vælg den fil du ønsker at flytte
  • Klik på de tre prikker ved siden af filnavnet
  • Vælg Flyt
  • Vælg en mappe, som du ønsker filen flyttet til
  • Bekræft med ”Ok”
dof