6.2 Arbejde med billeder og dokumenter

VuptiWeb understøtter opbevaring af billeder og forskellige dokumenttyper (Word dokumenter, PDF filer osv.) til brug på hjemmesiden. Af pladsmæssige årsager skal man ikke uploade videoer eller musikfiler og brugere henvises til relevante eksterne platforme. Det er heller ikke muligt at uploade eksekverbare filer (.exe, .com mm.).

dof