6.1.4 SORTERING AF MAPPENS INDHOLD

Når vi uploader filer (dokumenter, billeder) eller opretter mapper, vil den sidst uploadede/oprettede element blive placeret i bunden af strukturen. Mange gange er det dog ønskværdigt at sortere indholdet i henhold til en foruddefineret sorteringsrækkefølge.

  • Klik på de tre prikker ved siden af mappens navn
  • Klik på Flere muligheder…
  • Klik på Sorter

Fig 68.png

Her har du så mulighed for at trække de enkelte elementer op eller ned.

Du kan også blot klikke på Name (navn), Creation date (oprettelsesdato) eller Sort order (sorteringsrækkefølge) kolonneoverskrifter for automatisk at sortere indholdet. Afslut med Gem

dof