5.6.4 ARBEJDE MED CELLER

Hver enkel celle kan redigeres for sig selv. Markér (sæt markøren i) den ønskede celle, klik på Table knap og flyt markøren til Cell sektion.

Fig 57.png

Cell Properties: Dette åbner et lille kontekstvindue med flere muligheder:

Fig 58.png

  • Width: Definerer cellens bredde i pixels. Dette vil normalt have indflydelse på samtlige celler i kolonnen.
  • Height: Definerer cellens højde i pixels. Dette vil normalt have indflydelse på samtlige celler i rækken.
  • Cell type: Her kan man vælge mellem Cell (standard) og Header cell (tyk skrift, centralt placeret).
  • Scope: Her kan man vælge None (standard), Row, Column, Row group og Column group. Scope definerer cellens rækkevide og relateres som regel til tabellens hoved og fod. Normalt vil definering af Scope ikke have nogen indflydelse på tabellens udseende i browseren.
  • Alignment: Angiver indholdets placering/justering i cellen. Man kan vælge None (standard), Left(venstre), Center (centreret) eller Right (højre).

Merge cells: Dette er en spændende feature, hvor det er muligt at flette celler over flere række- eller kolonnepladser.

Hvis du blot markerer en celle og klikker på Merge cells, åbnes der et lille kontekstvindue:

Fig 59.png

Cols og Rows angiver hhv. antal kolonner og rækker cellen skal flettes over. I ovenstående eksempel ønsker vi, at flette cellen over 1 kolonne og 2 rækker. Dvs. De første to celler i kolonnen vil blive flettet sammen. Vi kan også flette cellen over flere kolonner og rækker. I nedenstående eksempel vælger vi 2 kolonner og 3 rækker:

Fig 60.png

Endnu nemmere måde at flette celler på er: markér med musen (grænsende) celler, som vi ønsker at flette sammen, og vælg Cell -> Merge cells. Vi får samme resultat som i forrige eksempel.

Fig 61.png

Split cell: Vi kan gen-opdele de flettede celler ved at vælge Split cell. De flettede celler vil blive genskabt som selvstændige, ikke-flettede celler. Bemærk, at det kun er cellerne, som bliver genskabt. Selve indholdet følger ikke med og skal flyttes manuelt.

dof