5.6.3 ARBEJDE MED KOLONNER

Kolonner har begrænsede redigeringsmuligheder. Markér en kolonne, klik på Table knap og vælg en af de viste muligheder:

Fig 56.png

Insert column before: Vælg dette, hvis du ønsker at indsætte en ny kolonne før den markerede kolonne.
Insert column after: Vælg dette, hvis du ønsker at indsætte en ny kolonne efter den markerede kolonne.
Delete column: Vælg dette, hvis du ønsker at slette en hel kolonne og alt dens indhold.

dof