5.2 Linje/afsnit skift

I editoren brydes teksten, når du har nået slutningen af linjen. Ved tryk på ENTER får du et afsnit skift. Dvs. større linje afstand. Dette linjeafstand er foruddefineret til nemmere læsning på hjemmesiden. Hvis du bare ønsker at lave en linjeskift (dvs. mindre afstand), trykker du på SKIFT+ENTER.

Fig 41.png (1)

dof