4.10 Slideshow

Denne sektionstype bruges til at vise smarte slideshows på forsiden. Administration af slideshow sker via den velkendte grid-boks struktur, hvor vi tilføjer billeder, tekst, links og linknavne. Vi kan have ligeså mange slides (billeder) vi har lyst til og de vil blive vist med ca. 5 sekunders mellemrum. Hvis der er flere slides, vil der automatisk blive vist pile til venstre og højre, så brugerne manuelt kan bladre mellem de enkelte slides. Tekst placeres oven på de enkelte slides, og i drop-down menuen (”text position”) vælger man, om teksten skal vises til venstre, højre, i centrum eller om tekstboksen bliver skjult. Det er en god ide at skifte tekstplaceringen på hver slide. Husk også at tilføje nye og fjerne gamle slides med jævne mellemrum.

Fig 39.png

dof