2.3 Arbejde med eksisterende indhold

2.3.1 REDIGERING

Fremgangsmåden for redigering af eksisterende sider består af følgende trin:

- Find i navigationen den side, du ønsker at redigere. Udvid evt. undersiderne ved at klikke på trekantspilen ved siden af de enkelte sider. Klik derefter på den ønskede side og den vil blive vist i
indholdsområdet til højre.

- Hvis du vil ændre sidens navn, klik og redigér tekst i toppen. Sidens navn er også titel på menupunktet i administrationen og på selve hjemmesiden.

- Overskrift på siden ændres ved redigere tekst i Overskrift feltet.

- Sidens indhold redigeres enten i editoren (som vist her) eller via grids/sektioner. I selve editoren er der nogle basis redigeringsværktøjer.

- Klik på Gem og udgiv, når du er tilfreds med resultatet, og siden er nu synlig på nettet.

Fig 7.png


2.3.2 GENNEMSE, GEM OG UDGIV INDHOLD

Redigering af sider i VuptiWeb er en ”skjult” proces. Det, vi er i gang med at skrive/ændre, er ikke synligt for omverdenen før vi har udgivet siden. På den måde kan man stille og roligt arbejde med siderne uden at være bange for at omverdenen følger med. Derfor har VuptiWeb følgende funktioner:

- Gem, som bruges til at gemme ændringerne, men hvor ændringerne stadigvæk ikke er synlige for besøgende.

- Se siden, som åbner selve siden i en ny fane og bruges for at få vist siden som den ville se ud, hvis den var udgivet.

- Gem og udgiv, som bruges til at gemme og udgive samtidigt, hvor ændringerne i et hug både gemmes og udgives.

- Fortryd udgivelse, som bruges til at fortryde en udgivelse.

Fig 8.png


2.3.3 SIDER OG UNDERSIDER – LOGISK GRUPPERING

Siderne (gælder også alle andre elementer) i VuptiWeb er arrangeret i et træstruktur. Det betyder, at en side kan have en eller flere undersider. Dette er også en logisk gruppering af sider. F.eks. er det normalt, at man har flere info sider på sin hjemmeside: Åbningstider, Betalingsinformationer, Formål, Historie, Organisation osv. Da menupladsen på hjemmesiden er sparsom og da brugerne ikke bør præsenteres for mere end 6-7 hovedpunkter i menuen, er det et must at opsamle sider i logiske grupper. I ovenstående eksempel kan vi med fordel oprette en side som hedder ”Om os” eller ”Praktiske informationer”. Alle ovenstående ”info” sider vil derefter blive oprettet som denne sides undersider. Det er en god ide at gennemtænke hjemmesidens struktur fra starten, hvor vi opsamler relaterede sider under ”oversider”. På den måde skaber vi større overskuelighed, nemmere navigation og en mere ”ren” hjemmeside. Man bør også begrænse antallet af niveauer i menuen (undersider og undersider) til max 3 – helst 1 eller 2.

Fig 9.png


2.3.4 SORTERING AF SIDER

Sortering af sider i VuptiWeb gælder båder sortering i administrations menuen og sortering i menuen på hjemmesiden. Siderne kan sorteres frit i forhold til hinanden eller med udgangspunkt i nogle foruddefinerede sorteringsregler. Da siderne er organiseret i et træstruktur, så sker sorteringen på det øverste niveau i strukturen oversiden). Med andre ord: hvis vi gerne vil sortere sider, der i menuen ligger under ”Om os”, så sker sorteringen på selve ”Om os” siden.

- Klik på siden, hvis undersider du ønsker at sortere.

- Klik på de tre prikker ved siden af sidenavnet for at åbne funktionsmenuen.

- Klik på knappen ”Flere muligheder” og derefter på ”Sortér”

Fig 10.png

I sorteringsvinduet har man flere muligheder: man kan sortere alle undersider efter navn eller oprettelsesdato, eller blot trække de enkelte sider op eller ned. Klik på ”Gem” for at gemme sorteringen og derefter på ”Luk denne dialog”. Hvis man ønsker at sortere sider der ligger på det øverste niveau i menuen på hjemmesiden, så sker sortering på ”Home” noden i administrationen.

Fig 11.png


2.3.5 FLYTNING AF SIDER

Flytning af sider betyder egentligt, at man flytter en side til en anden overside (rod). I ovenstående eksempel er ”Om DOF” roden for tre undersider: Formål, Historie, Organisation. ”Home”, som er vores startside, er roden for Kurser, Foredrag og Om DOF.

- Klik på siden, som du ønsker at flytte.

- Klik på de tre prikker ved siden af sidenavnet for at åbne funktionsmenuen. (se 2.3.4).

- Klik på knappen ”Flere muligheder” og derefter på ”Flyt”.

- Vælg nu, hvor den valgte side skal flyttes. I dette eksempel vil jeg gerne have, at ”Formål” ligger under ”Home” noden og på niveau med Kurser og Foredrag.

- Klik på ”Move” og efterfølgende på ”Ok”.

- Hvis man ikke er tilfreds med den nye sides placering, kan man altid flytte det igen.

Fig 12.png


2.3.5 KOPIERING AF SIDER.

Hvis man af en eller anden årsag ønsker at kopiere en side er fremgangsmåden stort set den samme som ved flytning (2.3.4). Man vælger blot ”Kopier” i funktionsmenuen.

- Vælg den overordnede side (roden), hvor vores kopi skal oprettes.

- Klik på ”Kopier”

Fig 13.png

Vi har nu lavet en kopi af vores side og den er synlig efter udgivelsen. Disse to sider kan nu redigeres uafhængig af hinanden. 


2.3.6 SLETNING AF SIDER

Sletning af sider følger samme procedure som flytning eller kopiering af sider.

- Klik på siden du ønsker at slette.

- Klik på de tre prikker ved siden af sidenavnet for at åbne funktionsmenuen.

- Vælg ”Slet”.

- Bekræft sletningen ved at klikke på ”Ok”.

Fig 14.png

dof