DOFPro nedlukning

Som varslet vil det efter 30. juni ikke længere være muligt at tilgå DOFPro - serveren lukkes ned. 

Derfor skal der eksporteres data ud af DOFPro - det er skolens eget ansvar. 

Som minimum bør der hentes holdlister fra de sidste 5 år, for at opfylde dokumentationskrav for kommunen. 

Hvilke data skal gemmes?

Kommunerne skal føre tilsyn med aftenskolerne og kan i den forbindelse forlange dokumentation for aftenskolens virksomhed. Det vil typisk være oplysninger om gennemførte hold, antal deltagere og deltagerbetaling, samt dokumentation omkring de deltagere, som har udløst ekstra tilskud. Derfor anbefaler vi at skolerne har adgang til nedenstående data i op til 5 år tilbage.

  • Holdlister
  • Tro og love-erklæringer
  • Oplysninger om deltagere, som udløser særlige tilskud (PEA, APHØS, ”pensionistrabat”, og hvad det ellers kaldes)
  • Bestyrelsesreferater
  • Regnskaber og bilag

Med DOFPro’s nedlukning er det altså nødvendigt at eksportere holdlister fra de sidste 5 år.

I nedenstående video vises det hvordan!

Det øvrige bør skolen allerede have arkiveret.

Har I brug for hjælp? Kontakt supporten på support@danskoplysning.dk

Se vejledning på hvordan man eksportere data ud fra DOFPro

Tryk på billedet for at starte videoen

Eksport Af Data

OBS! Årsregnskab 2022

Har I behov for at kunne slå betalinger op for hold administreret i DOFPro - f.eks. i forbindelse med revision af årsregnskab? 

Betalingsinformation er ikke angivet på DOFPros holdlister - derfor må også alle betalinger eksporteres ud. 

Se video nedenfor!

Se vejledning på hvordan man eksportere betalinger ud fra DOFPro

Tryk på billedet for at starte videoen